Naštartovanie tímovej výkonnosti a spolupráce, lepšie vzájomné spoznanie kolegov, oslava spoločných úspechov, či posilnenie komunikácie? Receptom na tieto a mnohé ďalšie výzvy je často neformálne prostredie v kombinácii so zaujímavým mixom aktivít počas firemného teambuildingu.

V našich teambuldingoch sa zameriavame na využitie kombinácie overených a inovatívnych typov aktivít, prepojenie zábavy s rozvojom a posilnenie tímového ducha. Konečným cieľom je, aby ste z akcie odišli plní zážitkov, energie a s dobrým pocitom.

Teambuilding staviame vždy priamo na mieru pre vás. Proces tvorby a plánovania prebieha v spolupráci s vami. Je kľúčové, aby ste nám pomohli spoznať vaše potreby, očakávania, štruktúru tímu, ale napr. aj  firemnú kultúru. Dizajn teambuldingu pripravujeme v nasledovných krokoch:

  • Analýza potrieb a stanovenie cieľov teambuildingu

Na úvod sa zameriame na porozumenie vašich potrieb a cieľov teambuildingu. Dôležité je stanoviť, čo chceme teambuildingom dosiahnut? Na čo má byť zameraný? Čo je jeho účelom? Očakávate iba zábavu, alebo sa zameriame na konkrétne rozvojové oblasti?

  • Spoznanie štruktúry účastníkov

Zloženie tímu do veľkej miery ovplyvní štruktúru, náročnosť, rozmanitosť a zameranie aktivít. Potrebujeme porozumieť vekovému zloženiu, pomeru mužov vs. žien v tíme, typu pracovných pozícií, pre ktoré akciu pripravujeme atď.

  • Voľba prostredia, termínu a trvania teambuildingu

Interiér alebo exteriér? V akom ročnom období bude teambuilding prebiehať? Máte záujem o kratšiu aktivitu, alebo celodenný program?

  • Dizajn scenára a výber aktivít a 5) Potrebné vybavenie a logistika

Na základe vstupov, ktoré sme si zozbierali v predošlých krokoch pripravíme scenár teambuildingu, navrhneme konkrétne aktivity a naplánujeme potrebné vybavenie a logistiku.

Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá, počas prípravy a organizácie, ale taktiež po skončení akcie aktívne zbierame vašu spätnú väzbu a flexibilne na ňu reagujeme.

Jedným z kľúčových faktorov je uspokojenie očakávaní vedenia aj zamestnancov firmy. Veríme, že teambuilding musí byť predovšetkým zábavný a zaujímavý. Našou snahou je pripravovať aktivity tak, aby rozvoj nebol na úkor zábavy.

Tešíme sa na spoluprácu pri tvorbe teambuildingu pre vašu spoločnosť.

Blog