Už len 6 šifier a sú tu Vianoce – SÚŤAŽ

Zapoj sa do Vianočnej šifrovacej súťaže a vyhraj super darček pod stromček. Súťaž bude prebiehať od 4.11.2020 do 16.12.2020 na Facebooku a Instagrame.

Prihlásenie do súťaže je veľmi jednoduché. Stačí ak lajkneš našu Facebook / Instagram stránku, alebo sa na našom webe prihlásiš na odber noviniek (stačí vložiť svoj email do poľa v spodnej časti stránky a stlačiť tlačidlo „Chcem dostávať novinky“)

Svoju šancu na výhru môžeš zvýšiť tým, že niektorú zo súťažných šifier vylúštiš a odpovieš na otázku, alebo budeš šifru zdieľať. Do zlosovania tak môžeš svoje meno dostať až 7krát – raz za lajk na stránku alebo email a ďalších šesť za vylúštenie alebo zdieľanie súťažných šifier.

Víťazov vyžrebujeme v stredu 16.12.2020 o 11:00.

Ceny:

 1. Cena:
  darčekový poukaz na nákup v Kauflande v hodnote 100 EUR
  darčekový poukaz na šifrovacie hry Pod klobúkom v hodnote 75 EUR
 1. Cena:
  darčekový poukaz na nákup v kníhkupectve Martinus v hodnote 50 EUR
  darčekový poukaz na šifrovacie hry Pod klobúkom v hodnote 50 EUR
 1. Cena:
  darčekový poukaz od Vaša Lekáreň u Broja v Považskej Bystrici v hodnote 33 EUR
  darčekový poukaz na šifrovacie hry Pod klobúkom v hodnote 25 EUR

Pravidlá a podmienky súťaže:

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, okrem zamestnancov Pod klobúkom a ich rodinných príslušníkov.

Do žrebovania bude zaradený každý, kto má v deň zlosovania „lajknutú“ Facebook  alebo Instagram stránku Pod klobúkom, alebo sa počas trvania súťaže prihlásil/a na odber noviniek na webe Pod klobúkom (vložil/a svoj email do poľa v spodnej časti stránky a stlačil/a tlačidlo „Chcem dostávať novinky“).

Súťažiaci sa do vianočnej súťaže môže zapojiť viackrát. Za vylúštenie alebo zdieľanie každej zo šiestich súťažných šifier bude meno súťažiaceho zaradené do zlosovania opakovane. Stačí do komentára k súťažnej šifre napísať odpoveď na vylúštenú otázku, alebo šifru zdieľať.

Maximálny počet zapojení jedného súťažiaceho do súťaže je 7.

Čas na vylúštenie šifry a odpoveď na otázku bude vždy od zverejnenia šifry na sociálnych sieťach (streda) do nasledujúceho pondelka 11:00, kedy bude zverejnené riešenie šifry.

Súťažné šifry budú pripravené v slovenčine.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Pod klobúkom súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: nick na sociálnej sieti, email (v prípade, ak sa súťažiaci prihlásil na odber noviniek). Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že všetky jeho osobné údaje boli poskytnuté dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne. Nicky výhercov budú po ukončení súťaže zverejnené na Facebooku a Instagrame Pod klobúkom.

Na výhru nie je právny nárok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťažné podmienky kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť. Každá zmena je účinná zverejnením. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil alebo porušuje pravidlá tejto súťaže alebo ktorý realizuje svoju účasť v súťaži v rozpore s dobrými mravmi.

Výhercovia budú vyhlásení po ukončení súťaže – po zlosovaní, ktoré prebehne 16.12.2020 o 11:00.

Jeden súťažiaci môže vyhrať najviac jednu cenu. V prípade, ak bude rovnaký súťažiaci vyžrebovaný ako výherca viacerých cien, cena/ceny s nižšou hodnotou budú žrebované opakovane. Cena s najvyššou hodotou mu ostáva.

Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území SR. Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa súťaže www.podklobukom.sk. Tieto súťažné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom začatia súťaže.

Tím Pod klobúkom
V Považskej Bystrici, dňa 2. 11. 2020

Blog Uncategorized @sk