Back to the top

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Našich zákazníkov si veľmi ceníme a preto je pre nás ochrana vašich osobných údajov samozrejmosťou. Tento dokument tak poskytuje zákazníkom tohto internetového obchodu, hráčom hier spravovaných firmou Pod klobúkom, s.r.o. a našim (potenciálnym) obchodným partnerom informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov a o právach s nimi súvisiacich, na ktoré majú nárok podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Spravujeme osobné údaje o:

 • Zákazníkoch nášho internetového obchodu a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie kúpnej zmluvy. Teda údajov potrebných pre zaslanie potvrdenia o nákupe a doručenie prístupových kódov k hrám ( e-mailovú adresu a telefónne číslo). Informácie o platobných metódach neuchovávame (sú uchovávané u spracovateľa v službe 24-Pay). Okrem plnenia zmluvy používame fakturačné údaje v účtovníctve podľa zákonných požiadaviek a e-mailovú adresu za účelom priameho marketingu.
 • Hráčoch šifrovacích hier za účelom plnenia zmluvy u určitých produktov a to v rozsahu mena tímu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla.
 • Odberateľoch newslettera v rozsahu e-mailovej adresy a to na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať z pätičky ľubovoľného e-mailu. Newsletter nebudeme posielať častejšie ako raz za mesiac.
 • (Potenciálnych) zamestnancoch obchodných partnerov v rozsahu kontaktných údajov (najmä meno, priezvisko, e-mail, telefón) za účelom jednania o uzavretí zmluvy alebo jej plnenia a v určitých prípadoch tiež za účelom vedenia účtovníctva (ak figurujú údaje na dokladoch) podľa zákonnej povinnosti.
 • Návštevníkoch webu v rozsahu IP adresy, vybraných údajoch o prehliadači a návšteve za účelom zaistenia služby, zlepšovania jej kvality a zákazníckej spokojnosti, internetového marketingu (len so súhlasom), a tiež pre zaisťovanie bezpečnosti.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje v hrách prevádzkovaných pre našich partnerov o:

 • Hráčoch šifrovacích hier a to v rozsahu mena tímu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla

K inému spracovaniu osobných údajov pri týchto kategóriách dotknutých osôb nedochádza. Nedochádza tiež ani k automatizovanému hromadnému spracovaniu za účelom profilovania a automatizovaného rozhodovania.

Ako dlho údaje držíme:

 • Pri osobných údajoch spracovávaných zo zákonných dôvodov sa riadime dĺžkou tejto povinnosti (účtovníctvo, uchovávanie dokladov…).
 • Informácie o hráčoch a odberateľoch newslettera uchovávame do prípadného odvolania súhlasu alebo vznesenia námietky proti spracovávaniu.
 • Informácie o obchodných partneroch uchovávame pokiaľ sú relevantné z hľadiska ponúkania/dopytu služieb alebo pokiaľ nevznesú námietku proti spracovaniu.
 • Údaje o návštevníkoch webu uchovávame 26 mesiacov.

Tieto údaje nepredávame nikomu inému za iným účelom než vyššie spomenutým rovnako ako nepredávame mimo územia EÚ, EHP a USA. Údaje odovzdávame zo zákonnej povinnosti a ďalej iba pre zaistenie našich služieb a to nasledujúcim subjektom:

 • Websupport, s.r.o. (hosťovanie našich stránok zahŕňajúce údaje o zákazníkoch a hráčoch)
 • 24-pay s.r.o. (zaistenie bezhotovostných platieb)
 • Mailchimp (pre zaistenie evidencie a rozosielania newsletterov)
 • Google (pre zaistenie analýzy návštevnosti a reklamnej kampane)
 • Facebook (pre zaistenie analýzy návštevnosti a reklamnej kampane)

Ako subjekt údajov máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúcim sa vás, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania. Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov. V neposlednom rade máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak máte ľubovoľnú otázku ohľadom ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktov na stránke Kontakt.

Spracovanie pre potreby online marketingu je možné kedykoľvek odvolať – link na odvolanie je uvedený v každom newsletteri.

S pozdravom,

Tím Pod klobúkom

Kontakt : info@podklobukom.sk
Zásady ochrany osobných údajov
© Copyright 2017. All Rights Reserved.